home kontakt sitemap
 
Kontaktujte nás
Navštívte náš E-SHOP
Cenník a produktový katalóg
Pokládka rohože
Dotykový regulátor DEVIreg Touch

Ochrana vonkajších plôch pred ľadom a snehom

Pri kombinácii snehu, resp. dažďa a vysokej vlhkosti vzduchu v súčinnosti s nízkou teplotou nie je možnosť bezpečného užívania dopravných plôch, chodníkov a schodov značne obmedzená obzvlášť ak sa jedná o plochy s výškovým rozdielom.

Inštalované termokáble účinne ochránia pred úrazom a materiálnymi škodami spôsobenými pošmyknutím na zľadovatenej ploche. Systém udrží plochu bezpečnú a vďaka inteligentnej regulácií s integrovaným teplotno-tlhkostním snímačom sa dokáže automaticky zapnúť krátko pred možnosťou vzniku nebezpečnej poladovice.

 

Ochranné systémy DEVI je možné inštalovať prakticky do všetkých typov povrchov a vytvoriť tak bezpečné prostredie pre chôdzu alebo pohyb dopravných prostriedkov. Termokáble deviflex sa ukladajú pod asfaltový povrch, vonkajšiu dlažbu, alebo môžu byť zaliate priamo v betóne. V našich klimatických podmienkach sa merný inštalovaný výkon pohybuje v rozpätí 200-300 W/m 2 v závislosti od typu chránenej plochy, hĺbky uloženia termokáblov a zvolenej regulácie. Chránené vonkajšie plochy (chodníky, vonkajšie schody, vstupy do budov, príjazdové cesty, nakladacie rampy) zostávajú počas celého zimného obdobia bez ľadu a snehu. Nie je potrebné solenie alebo odhadzovanie snehu. Prevádzka je spoľahlivá mnoho rokov, bez potreby akejkoľvek údržby.

Voľba regulácie

Regulácia je „bezpečnostným faktorom“, ktorý sa v žiadnom prípade neoplatí podceniť. Regulácia by mala zapínať vyhrievací systém len vtedy, keď sa očakáva vytvorenie námrazy alebo pri snežení a pod., ale vypínať sa má až vtedy, keď sa námraza či sneh na chránenej ploche úplne roztopí.

Firma DEVI dodáva široký sortiment termostatov pre riadenie ochranných systémov, ktoré sú prispôsobené k najrôznejším podmienkam. Výber regulačného prvku závisí od spôsobu či rozsahu inštalácie a priania zákazníka. ( DEVIreg 316, 330, 610).

Najefektívnejšie a najdômyselnejšie však dokáže tieto procesy ovládať mikroprocesorová jednotka DEVIreg 850, s vlhkostno-tepltným snímačom, určený pre reguláciu systémov na ochranu vonkajších plôch, a pre odkvapové žľaby a zvody. Termostat devireg 810 pomocou rôznych kombinácií teplotných a vlhkostných snímačov sleduje klimatické podmienky na povrchu chránenej plochy.

Celý ochranný systém zapne len na nevyhnutný čas, aby nevznikla námraza na chránených plochách alebo nezamrzla voda v žľaboch a zvodoch. Po ukončení kritického obdobia zaistí vypnutie ochranného systému.

Na základe údajov o teplote a vlhkosti je schopný ušetriť až 75% elektrickej energie v porovnaní s inými systémami. V jednom digitálny senzore použitom s regulátorom DEVIreg 850 sa meria súčasne teplota aj vlhkosť.
Použitie: 

 • dopravné plochy
 • rampy
 • schodištia
 • nájazdové plochy
 • parkovacie plochy
 • vchody
 • nakladacie plochy
 • mosty

 

 

DEVIreg 330 na DIN lištu

Elektronický termostat pre montáž na DIN lištu. Jeho konštrukcia je vyvinutá tak, aby bolo možné k nemu pripojiť vyhrievacie ako aj chladiace zariadenie. Termostat je dodávaní s príslušným káblovým teplotnm snímačom.

K dispozícií su modifikácie s teplotnými rozsahmi:

 • od -10 do + 10 ºC pre protimrazové a temperovacie systémy
 • od + 5 do +45 ºC pre riadenie podlahového kúrenia
 • od +60 do +160 ºC pred opravné cesty viskóznych kvapalín 

 

 

DEVIreg 316 na DIN lištu

Elektronický diferenčný termostat DEVIreg 316 pre montáž na DIN lištu. Umožňuje nastavenie horného i dolného teplotného limitu. Systém je zapnutý len v tomto rozpätí.

DEVIreg 610 na stenu

Elektronický termostat pre montáž na stenu. Je dodávaný s teplotným káblovým NTC snímačom dlhým 2,5m. Teplotný rozsah termostatu je od -10 do + 50 ºC

Spotreba elektrickej energie

Dá sa žiť bezpečne, komfortne a pritom úsporne? Zdá sa, že je to ťažko zlučiteľné, ale my máme dôkazy, že áno:

Výsledky merania

Typická aplikácia chránenej vonkajšej plochy pre rodinný dom je chránený vjazd do garáže20 m2. Systém DEVI chráni vonkajšie plochy maximálne 450 hodín ročne. Záleží na klimatických podmienkach, kde je dom postavený.

Pre miernejšie klimatické podmienky (západné Slovensko) bola nameraná spotreba  1740 kWh to je 87 kWh na m2 (  Inštalovaný výkon 11,4 KW a to 285 W / m2) a

pre drsné klimatické podmienky (stredné Slovensko) bola nameraná spotreba 2700 kWh to je 135 kWh na m2 (Inštalovaný výkon 6 KW a to 300 W / m2)

Počas zimy prevádzkové náklady tejto typickej aplikácie ( 20 m2 ) dosiahli spotrebu cca 2700 kWh na západnom Slovensku a cca 3477 kWh na strednom Slovensku.

Dôvodom tejto nízkej spotreby je použitá moderná digitálna technológie Devireg 850 so snímačmi, ktorý Vám zaručí úspornú prevádzku tak, aby vjazdy do garáží, chodníky, schody boli bezpečné a suché.

Bezpečne znamená, že sa nepošmyknete na chodníku, schodoch, alebo vždy vojdete do garáže ...
Komfortne znamená, že nemusíte odhadzovať napadaný sneh kedykoľvek napadne ...
Úsporne je, že ste ochotný investovať do ochrany svojho zdravia a Vášho majetku