home kontakt sitemap
 
Kontaktujte nás
Navštívte náš E-SHOP
Cenník a produktový katalóg
Pokládka rohože
Dotykový regulátor DEVIreg Touch

Ochrana strešných žľabov a zvodov

Poznáte tú situáciu. Je krásne zimné počasie, na streche je napadnutý sneh a slniečko sa na poludnie oprie do strechy. Na jej hrebeni sa sneh čiastočne roztápa a steká. V noci roztopený sneh primŕza a postupne sú odkvapové žľaby a zvody plné ľadu a stanú sa nepriechodnými. Tvoria sa nebezpečné cencúle, ktoré ohrozujú okoloidúcich. Často sa dokonca stane, že váhou ľadu poškodia odkvapové žľaby, alebo mrazom roztrhnú odtokové zvody. Voda z roztápajúceho sa ľadu spravidla preteká cez žľaby môže zatekať do stavieb a spôsobiť skryté či viditeľné vady.

Opravy týchto škôd sú veľmi nákladné. Podstata funkcie ochranných systémov spočíva v prevencii. To znamená, že problémy nie sú riešené v okamihu kalamitnej situácie, ale v ich zárodku.

Termokáble deviflex umiestnené v strešných úžľabiach (prípadne na spodných častiach striech), žľaboch a odkvapoch spoľahlivo zabránia poškodeniu strešnej alebo stavebnej konštrukcie zatekajúcou vodou a súčasne zamedzia vzniku nebezpečných cencúľov. Ochranný systém DEVI je možné inštalovať do všetkých typov odkvapových žľabov alebo strešných konštrukcií.

Pre klasický odkvapový žľab a zvod sa inštalovaný výkon pohybuje v rozpätí 30-40 W na 1 meter dĺžkový, čo predpokladá použiť termokábel deviflex v slučke, alebo dva termokáble položené paralelne. Ich fixovanie je zabezpečené špeciálnymi plastovými držiakmi v žľaboch ako aj zvodoch. Každú aplikáciu termokáblov na streche je potrebné posudzovať individuálne, pretože je nutné vziať v zreteľ ďalšie faktory, ako je napr. tepelná izolácia strechy, orientácia k svetovým stranám, nadmorská výška apod.

Voľba regulácie

Regulácia je „bezpečnostným faktorom“, ktorý sa v žiadnom prípade neoplatí podceniť. Regulácia by mala zapínať vyhrievací systém len vtedy, keď sa očakáva vytvorenie námrazy alebo pri snežení a pod., ale vypínať sa má až vtedy, keď sa námraza či sneh na chránenej ploche úplne roztopí.

Firma DEVI dodáva široký sortiment termostatov pre riadenie ochranných systémov, ktoré sú prispôsobené k najrôznejším podmienkam. Výber regulačného prvku závisí od spôsobu či rozsahu inštalácie a priania zákazníka. ( DEVIreg 316, 330, 610).

Najefektívnejšie a najdômyselnejšie však dokáže tieto procesy ovládať mikroprocesorová jednotka DEVIreg 850, s vlhkostno-tepltným snímačom, určený pre reguláciu systémov na ochranu vonkajších plôch, a pre odkvapové žľaby a zvody. Termostat DEVIreg 850 pomocou rôznych kombinácií teplotných a vlhkostných snímačov sleduje klimatické podmienky na povrchu chránenej plochy.

Celý ochranný systém zapne len na nevyhnutný čas, aby nevznikla námraza na chránených plochách alebo nezamrzla voda v žľaboch a zvodoch. Po ukončení kritického obdobia zaistí vypnutie ochranného systému.

DEVIreg 850 a teplotno-vlhkostné snímače pre vonkajšie plochy

Na základe údajov o teplote a vlhkosti je schopný ušetriť až 75% elektrickej energie v porovnaní s inými systémami. V jednom digitálny senzore použitom s regulátorom DEVIreg 850 sa meria súčasne teplota aj vlhkosť.
Použitie:

 • dopravné plochy
 • rampy
 • schodištia
 • nájazdové plochy
 • parkovacie plochy
 • vchody
 • nakladacie plochy
 • mosty

 

 

DEVIreg 316 na DIN lištu

Elektronický diferenčný termostat DEVIreg 316 pre montáž na DIN lištu. Umožňuje nastavenie horného i dolného teplotného limitu. Systém je zapnutý len v tomto rozpätí.

Regulátor je vhodný pre riadenie malých ochranných systémov s dĺžkou do 30m.

Regulátor zapne termokáble len v kritickom teplotnom rozpätí, keď môže dôjsť k upchaniu odvodňovacej cesty, t.j. od cca -3ºC do +3ºC.

DEVIreg 330 na DIN lištu

Elektronický termostat pre montáž na DIN lištu. Jeho konštrukcia je vyvinutá tak, aby bolo možné k nemu pripojiť vyhrievacie ako aj chladiace zariadenie. Termostat je dodávaní s príslušným káblovým teplotnm snímačom.
K dispozícií su modifikácie s teplotnými rozsahmi:

 • od -10 do + 10 ºC pre protimrazové a temperovacie systémy
 • od + 5 do +45 ºC pre riadenie podlahového kúrenia
 • od +60 do +160 ºC pred opravné cesty viskóznych kvapalín 

 

 

DEVIreg 610 na stenu

Elektronický termostat pre montáž na stenu. Je dodávaný s teplotným káblovým NTC snímačom dlhým 2,5m. Teplotný rozsah termostatu je od -10 do + 50 ºC